Maria Elena Sandalli

Challenges to European Security: A Transatlantic Perspective

Maria Elena Sandalli
Roma, IAI, January 2016, 19 p.
In: Documenti IAI

Financing SMEs in Asia and Europe

Eleonora Poli, Maria Elena Sandalli
Roma, IAI, November 2015, 12 p.
In: Documenti IAI